Бюджет 2017 година

23 апр, 2017

Бюджет 2017 година » Касов отчет – 1во тримесечие » Информация за изпълнение на бюджетния план – 1во тримесечие на 2017 година »

Прочетете повече

Документи

23 апр, 2017

План за квалификационна дейност за учебната 2016/2017 година » Организация на учебния ден в IV ОУ „Христо Ботев“ гр. Лом през учебната 2016/2017 година » Програма за превенция на отпадане и ранното напускане на училище за учебната 2016-2017 година » Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите [...]

Прочетете повече

Прием 2017 / 2018 година

Прием 2017 / 2018 година

09 апр, 2017

Училищен план прием в Iви клас за учебната 2017 / 2018 година. Училищен план прием в Vти клас за учебната 2017 / 2018 година.

Прочетете повече

Проект „Българският език – лесен и интересен“

Проект „Българският език – лесен и интересен“

02 апр, 2017

    Договор № БС-33.15-2-020/29.09.2016 г. Проект „Българският език – лесен и интересен” Съгласно подписан Договор № БС-33.15-2-020/29.09.2016 г. с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – София, ІV ОУ «Христо Ботев» град Лом изпълнява двугодишен проект с наименование «Българският език – лесен и интересен», финансиран от Центъра. Времетраенето на [...]

Прочетете повече