Профил на купувача

Профил на купувача

16 юли, 2017

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9034103 от 29.09.2014 г.

Прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ VІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО „ВЕЛИКДЕНСКО ОГЪНЧЕ В ШЕПИТЕ СИ НОСЯ”

24 апр, 2017

Раздел „Литература” – Поезия, І-ва възрастова група Първо място – Емилиян Емилов Стойнов – ІІ клас, ОУ „Васил Левски” град Пловдив Второ място – Мария Христова Тодорова – ІІІ клас, СУ „Васил Левски”, град Кула Трето място – Давид Пламенов Тодоров – ІІІ клас, І ОУ „Никола Първанов”, град Лом Поощрение – Александър Снежанов Пламенов [...]

Прочетете повече

Бюджет 2017 година

23 апр, 2017

Бюджет 2017 година » Касов отчет – 1во тримесечие » Информация за изпълнение на бюджетния план – 1во тримесечие на 2017 година »

Прочетете повече

Документи

23 апр, 2017

План за квалификационна дейност за учебната 2016/2017 година » Организация на учебния ден в IV ОУ „Христо Ботев“ гр. Лом през учебната 2016/2017 година » Програма за превенция на отпадане и ранното напускане на училище за учебната 2016-2017 година » Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите [...]

Прочетете повече

Прием 2017 / 2018 година

Прием 2017 / 2018 година

09 апр, 2017

Училищен план прием в Iви клас за учебната 2017 / 2018 година. Училищен план прием в Vти клас за учебната 2017 / 2018 година.

Прочетете повече