Проект по национална програма „С грижа за всеки ученик” – МОМН

18 окт, 2011 в Проекти, Текущи проекти

Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” с проект – Обучение по образователно направление български език и литература

Основни цели

  1. Осигуряване на възможност за допълнително обучение на ученици от ПГ, които имат проблеми с усвояване на учебния материал по български език и литература.
  2. Мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.
  3. Посредством допълнителното обучение бъдещите ученици да бъдат подготвени за успешна адаптивна и социално адаптирана езикова комуникация, както и за овладяване на четенето и писането.
  4. Мотивиране и активизиране на родителите на децата от ПГ

Срок на изпълнение – X. 2011г. – V.2012г.
Обща стойност на проекта – 1540.00лв.