Проект „Образованието – основният код на успеха“

18 дек, 2011 в Проекти, Текущи проекти

Срок на изпълнение - 36 месеца
Обща стойност на проекта - 224 680 USD
Финансираща организация - Фондация „Америка за България“

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.

Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българоамериканския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Целта на проекта е активиране на ромската общност в Лом и региона за повишаване на потребността от по-добро образование.

Проектът ще се осъществява в две основни насоки:

 • Създаване на предпоставки и осигуряване на условия за равен старт в училище на ромските деца от училища в общините Лом и Брусарци.
 • Създаване на условия за ранно професионално ориентиране (early career education) на ученици от 8 – 12 клас.

Дейности, насочени към повишаване на мотивацията и привличането на децата:

 1. Oрганизиране на редовно посещение на обученията от 90 деца
 2. Oрганизиране на  съревнования между децата от подготвителните групи
 3. Oрганизиране на разменни посещения
 4. Oрганизиране на изяви на децата
 5. Провеждане на открити уроци пред родителите и образователните институции

Дейности насочени към подобряване на училищната среда:

 1. Идентифициране на нуждите и проблемите на преподавателския състав организиране на обучения за учителите
 2. Въвеждане на интерактивни методи на преподаване в подготвителните групи
 3. Промяна на организацията на класната стая
 4. Организиране на обменни посещения между училищата, участници в проекта

Дейности насочени към родителите:

 1. Обновяване на базата  данни за родителите на децата,
 2. Провеждане на срещи и разговори с родителите на децата на възраст 4-5  години
 3. Организиране на посещения на родители на деца от предучилищна възраст в училищата за запознаване с предлаганите условия в тях;
 4. Разясняване на условията и програмите по които ще бъдат обучавани децата в групите за предучилищна подготовка
 5. Включване на родителите в програмите на ФРЛ свързани с осигуряване на заетост, включване на родителите в учебния процес.