Проект „Песните и приказките на нашите баби с детски клуб Моят етнос и фолклорът“

01 ное, 2011 в Проекти, Текущи проекти

Проектът се реализира с финансовата помощ от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Водеща организация – РЦПИОВДУСОП – гр. Монтана
Партньорска организация – IV ОУ „Хр. Ботев” – гр. Лом
За периода: 01.11.2011г. – 30.06.2012г.
Цел на проекта: Подпомагане процеса на утвърждаване на интер-културната перспектива като част от българското образование.

Задачи:

  • Създаване на възможности пред учениците от IV ОУ „Хр. Ботев” да опознаят културата на различните етноси на територията на гр. Лом, с приоритет на ромската култура.
  • Развитие на индивидуалните качества на учениците чрез участие в различни извънкласни дейности.
  • Популяризиране на културата и бита на ромите на територията на гр. Лом.
  • привличане на родители- доброволци в помощ на учителите.
  • Очаквани резултати:
  • Да добият умения за създаване на различни по въздействие образи по наблюдение, представа, въображение и асоциация.
  • Да добият знания за песните, танците и обичаите на различните етноси.
  • Изучаване и съхраняване народната памет на различните етно-групи в кв. Младеново