Проект „Училището – любимо място за нашите деца“

26 ное, 2001 в Завършени проекти, Проекти

към Фондация “Католически служби за помощ – България”

“Училището – любимо място за нашите деца” се оформя като идея след проведена анкета сред родители , учители, ученици и настоятели за приоритетите в дейността на училищното настоятелство през учебната 2001-2002 година. “Голямата родителска среща” обсъжда направените предложения и решава единодушно – външен и вътрешен ремонт на учебната сграда.

Цели на проекта:

  • да превърнем училището в любимо място за провеждане на успешна учебно-възпитателна работа с всички ученици;
  • да привлечем родителската общност за участие в разностранната училищна дейност;
  • да разширим кръга на нашите партньори.

Реализирането на проекта бе финансирано от Фондация “Католически служби за помощ – България”, Община Лом, Фондация “Рома-Лом”, кооперация “Нов живот – 1940” кв. Младеново, УН “Феникс” и педагогическия екип в училището.

Продължителност на проекта: ноември 2001 г. до септември 2002 г.
Стойност на проекта: 7253, 55 лв.