Дневен режим

18 сеп, 2011 в Графици

в IV ОУ ”Христо Ботев” гр. Лом през учебната 2011/2012 година

Работно време на училището: 6.30 – 17.30 ч.

Начало и край на учебния ден:

Начален етап на основната образователна степен

Подготвителна група (5 г.), (6 г.) I – II клас III – IV клас
08.00 – 08.30 07.55 – 08.30 07.45 – 08.25
08.45 – 09.15 08.40 – 09.15 08.35 – 09.15
ГМ – 09.15 – 09.45 ГМ – 09.15 – 09.45 ГМ – 09.15 – 09.45
09.45 – 10.15 09.45 – 10.20 09.45 – 10.25
10.30 – 11.00 10.30 – 11.05 10.35 – 11.15
11.15 – 11.45 11.15 – 11.50 11.25 – 12.05
12.00 – 12.30 12.15 – 12.55

 

Прогимназиален етап на основната образователна степен

V –VIII клас ПИГ І – 1 клас ПИГ ІІ – 2 клас
07.40 – 08.25 12.00 – 12.30 – обедно хранене 12.00 – 12.30 – обедно хранене
08.35 – 09.20 12.40 – 13.15 12.40 – 13.15
ГМ – 09.20 – 09.40 13.25 – 14.00 13.25 – 14.00
09.40 – 10.25 14.10 – 14.45 14.10 – 14.45
10.35 – 11.20 14.55 – 15.30 14.55 – 15.30
11.30 – 12.15 15.40 – 16.15 15.40 – 16.15
12.25 – 13.10 16.25 – 17.00 16.25 – 17.00
13.20 – 14.05

 

Работно време на:

Директор – 08.00 – 16.30, обедна почивка 12.00 – 12.30
Библиотекар – 08.00 –16.30, обедна почивка 12.00 – 12.30