Училищен график за провеждане на класни работи по класове, паралелки и учебни предмети през I срок на учебната 2011/2012 година

18 сеп, 2011 в Графици

 

Клас Учител Месец
09 10 11 12 01
Български език и литература
1 V а Петя Томова 21
2 V б Петя Томова 19
3 VI а Цветана Димитрова 07
4 VI б Цветана Димитрова 08
5 VII а Цветана Димитрова 05
6 VII а Петя Томова 15
Математика
1 V а Боянка Цветанова 15
2 V б Боянка Цветанова 15
3 VI а Боянка Цветанова 15
4 VI б Боянка Цветанова 15
5 VII а Боянка Цветанова 21
6 VII а Боянка Цветанова 20