Училищен график за провеждане на контролни работи по класове, паралелки и учебни предмети в прогимназиален етап на основното образование през I срок на учебната 2011/2012 година

18 сеп, 2011 в Графици

 

Клас Учител Месец
09 10 11 12 01 02
Български език и литература – ЗП
1 V а Петя Томова 28 18 10
2 V б Петя Томова 27 19 10
3 VI а Цветана Димитрова 11 06
4 VI б Цветана Димитрова 11 06
5 VII а Цветана Димитрова 11 07
6 VIII а Петя Томова 30 10 10
Английски език – ЗП
1 V а Ана – Мария Иким 26 12,28 17 16 18
2 V б Ана – Мария Иким 27 12,28 17 13 12
3 VI а Ана – Мария Иким 26 19 14 07 20
4 VI б Ана – Мария Иким 29 21 17 09 23
5 VII а Ана – Мария Иким 26 17 11 05 16
6 VIII а Ана – Мария Иким 27 01 31
Математика – ЗП
1 V а Боянка Цветанова 04,28 30
2 V б Боянка Цветанова 04,28 30
3 VI а Боянка Цветанова 04,19 22
4 VI б Боянка Цветанова 04,19 22
5 VII а Боянка Цветанова 30 27 28
6 VIII а Боянка Цветанова 29 27 30
1 V а Елка Георгиева 10 23
1 V а Елка Георгиева 10 23
3 VI а Елка Георгиева 30 03
3 VI а Елка Георгиева 28 03
5 VII а Елка Георгиева 30 27
6 VIII а Елка Георгиева 28 30
История и цивилизация – ЗП
1 V а Димитър Ангелов 18 10
2 V б Димитър Ангелов 17 10
3 VI а Димитър Ангелов 17 12
4 VI б Димитър Ангелов 17 12
5 VII а Димитър Ангелов 17 21 16
6 VIII а Димитър Ангелов 17; 21 30
География и икономика – ЗП
1 V а Димитър Ангелов 26 21
2 V б Димитър Ангелов 26 21
3 VI а Димитър Ангелов 25 24
4 VI б Димитър Ангелов 26 25
5 VII а Димитър Ангелов 26
6 VIII а Димитър Ангелов 18 31
Човекът и природата – ЗП
1 V а Дафин Данаилов 22 21 30
2 V б Дафин Данаилов 22 21 30
3 VI а Дафин Данаилов 22 09 05
4 VI б Дафин Данаилов 22 09 07
Биология и здравно образование – ЗП
1 VII а Дафин Данаилов 28 09 19
2 VIII а Дафин Данаилов 28 16
Химия и опазване на околната среда – ЗП
1 VII а Дафин Данаилов 28 20
2 VIII а Дафин Данаилов 27 19
Физика и астрономия – ЗП
1 VII а Елка Георгиева 20 11,27 29 19
2 VIII а Елка Георгиева 20 18 11 6 20 03
Изобразително изкуство – ЗП
1 V а Ирена Славчева 22
2 V б Ирена Славчева 25
3 VI а Ирена Славчева 17
4 VI б Ирена Славчева 18
5 VII а Ирена Славчева 24
6 VIII а Ирена Славчева 23
Домашна техника и икономика – ЗП
1 V а Ирена Славчева 14
2 V б Ирена Славчева 18
3 VI а Ирена Славчева 24
4 VI б Ирена Славчева 25
Технологии – ЗП
1 VII а Ирена Славчева 23
2 VIII а Ирена Славчева 25
Музика – ЗП
1 V а Вяра Стоянова 13
2 V б Вяра Стоянова 16
3 VI а Ана-Мария Иким 19 12
4 VI б Ана-Мария Иким 20 23
5 VII а Ана-Мария Иким 04 08
6 VIII а Ирена Славчева 29
Български език и литература – ЗИП
1 V а Петя Томова 16
2 V б Петя Томова 13
3 VI а Цветана Димитрова 18
4 VI б Цветана Димитрова 18
5 VII а Цветана Димитрова 18
6 VIII а Петя Томова 03 28
Математика – ЗИП
1 VII а Боянка Борисова 13
2 VIII а Боянка Борисова 16
Човекът и природата – ЗИП
1 V а Дафин Данаилов 11 06
2 V б Дафин Данаилов 11 06
3 VI б Дафин Данаилов 11 06
Руски език – ЗИП
1 VI а Десислава Александрова 04 17
2 VI б Десислава Александрова 04 24
История и цивилизация – ЗИП
1 VII а Димитър Ангелов
География и икономика – ЗИП
1 VIII а Димитър Ангелов
Информационни технологии – ЗИП
1 V а Елка Георгиева 21 21
2 V б Елка Георгиева 21 21