График за провеждане на контролни работи по класове, паралелки и учебни предмети в начален етап на основното образование през учебната 2011/2012 година

18 сеп, 2011 в Графици

 

Клас Учител Месец
09 10 11 12 01 02
Български език и литература – ЗП
1 I а Вяра Стоянова 26 09 23 06
2 I б Дора Христова 26 09 23 06
3 II а Емилия Велкова 30 27 15
4 II б Валя Петрова 30 27 15
5 III а Сашка Димитрова 03 14 19 30
6 III б Лина Иванова 03 14 19 30
7 IV а Анета Василева
8 IV б Цветана Лозанова 03,28 07 02
Български език и литература – ЗП
1 I а Вяра Стоянова 29 10 24
2 I б Дора Христова 29 10 24
3 II а Емилия Велкова 05 23 25
4 II б Валя Петрова 05 23 25
5 III а Сашка Димитрова 28 26 30 18
6 III б Лина Иванова 28 26 30 18
7 IV а Анета Василева
8 IV б Цветана Лозанова 30 18 16 13
Човекът и обществото – ЗП
1 III а Сашка Петрова 04 29 24
2 III б Лина Иванова 04 29 24
3 IV а Анета Василева
4 IV б Цветана Лозанова 05 07
Околен Свят – ЗП
1 II а Емилия Велкова 04 24 26
2 II б Валя Петрова 04 22 31
Роден край – ЗП
1 I а Вяра Стоянова
2 I б Дора Христова
Музика – ЗП
1 I а Вяра Стоянова 05
2 I б Дора Христова 26 19
3 II а Емилия Велкова 27 15 24
4 II б Валя Петрова 27 16 25
5 III а Сашка Димитрова
6 III б Лина Иванова 19 14 25
7 IV а Анета Василева
8 IV б Цветана Лозанова 13 26
Изобразително изкуство – ЗП
1 I а Николай Иванов
2 I б Николай Иванов
3 II а Емилия Велкова 27 15 24
4 II б Валя Петрова 29 20
5 III а Николай Иванов 29 22 26
6 III б Николай Иванов
7 IV а Николай Иванов
8 IV б Николай Иванов
Английски език – ЗП
1 II а Виолета Иванова
2 II б Виолета Иванова
3 III а Виолета Иванова 17,26 23 14 25
4 III б Виолета Иванова 17,26 23 14 25
5 III а Виолета Иванова 13,20 17 15 19
6 III б Виолета Иванова 13,20 17 15 19
Домашен бит и техника – ЗП
1 I а Николай Иванов
2 I б Николай Иванов
3 II а Николай Иванов
4 II б Николай Иванов
5 III а Николай Иванов
6 III б Николай Иванов
7 IV а Анета Василева
8 IV б Цветана Лозанова 20
Български език и литература – ЗП
1 I а Вяра Стоянова 15
2 I б Дора Христова 16
3 II а Емилия Велкова 11 15 24
4 II б Валя Петрова 11 15 24
5 III а Сашка Димитрова
6 III б Лина Иванова 22 17
7 IV а Анета Василева
8 IV б Цветана Лозанова 17
Математика – ЗП
1 I а Вяра Стоянова 23 11
2 I б Дора Христова 22 10
Информационни технологии – ЗП
1 I а Елка Георгиева
2 I б Елка Георгиева
3 II а Елка Георгиева 18 24
4 II б Елка Георгиева 18 24
5 III а Елка Георгиева 17 23
6 III б Елка Георгиева 17 23
7 IV а Елка Георгиева 06 12
8 IV б Елка Георгиева 06 12