Проект „Партньорство между училищните настоятелства – верният път към успеха“

16 фев, 2003 в Завършени проекти, Проекти

към Фондация “Католически служби за помощ – България”

Основната цел на проекта бе да се създаде модел за активизиране на училищната общност и включването и в училищния живот чрез изграждане на сътрудничество между училищните настоятелства на територията на град Лом и близките селища.

Цели на проекта:

  • Поставяне на основи на сътрудничество и взаимопомощ между училищните настоятелства на територията на град Лом и близките населени места.
  • Провеждане на целенасочено обучение на училищните настоятелства и родителски активи, за да решават успешно своите проблеми.
  • Разнообразяване на формите на сътрудничество между училищните настоятелства, както и на контактите с родителската общност.
  • Привличане на повече партньори при реализирането на проекта.
  • Поставяне начало за облагородяване на училищните дворове, за да станат притегателен център и кът за отдих на децата.
  • Споделяне пред нашите партньори на положителни практики от реализирането на нашите проекти, както и добрите резултати от цялостната дейност на училищното настоятелство.

Продължителност на проекта: февруари 2003 г. – септември 2003 г.

Стойност на проекта: 3500 лева.