Проект ФАР 2003 – „Образователно и здравно интегриране на уязвимите малцинства с особено внимание върху ромите”

26 фев, 2003 в Завършени проекти, Проекти

Училището е включено в проект ФАР 2003 – „Образователно и здравно интегриране на уязвимите малцинства с особено внимание върху ромите”.Двама педагози се обучиха в магистърска програма по междукултурно образование в ЮЗУ «Неофит Рилски», а четири начални учителя преминаха курс за обучители по същия проект.

вижте снимки: