Проект – „Спортен клуб „Приятели”, или как спортът може да превърне училището в привлекателно място“

01 авг, 2008 в Завършени проекти, Проекти

Така един малък екип от ентусиасти с голяма любов създадохме проекта „Спортен клуб „Приятели” – да превърнем училището в привлекателно място чрез създаване на условия за активен отдих и спорт”, с който кандидатствахме за финансиране през Министерство на правосъдието. За наша огромна радост и гордост проектът беше одобрен за финансиране съгласно Постановление на МС № 174 от 2008 г. за разпределение на средствата по т. 23 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.. Проектът Спортен клуб „ПРИЯТЕЛИ” е на стойност 51 742,62 лв., като финансирането от държавния бюджет е в размер на 48 475,42 лв., а 3 267,20 лв. са собствен принос. Неговата продължителност беше 12 месеца и той приключва на 01 август 2009 г..

Общата цел на проекта беше да превърнем училището в привлекателно място, чрез създаване на условия за активен отдих и спорт.

Проектът имаше и три специфични цели:

  • Повишаване на мотивацията на учениците за редовно посещаване на учебните занятия, чрез включването им в разнообразни спортни и занимателни дейности.
  • Превенция на агресията и противообществените прояви у децата и учениците от ромски произход.
  • Подобряване на общото физическо състояние и подпомагане личностната и социална реализация на учениците от ромски произход, чрез масовизиране на повече спортни дисциплини в училището.