Проект „Езикът в музиката“

09 май, 2006 в Завършени проекти, Проекти

2006 – 2009 г.

Проектът се реализира по Програма „Учене през целия живот” на Европейската комисия, подпрограма Коменски. Управляваните средства за трите години на проекта са в размер на 13 852,00 евро.

„Езикът в музиката” – мост към приятелство

През 2006 година ІV ОУ „Христо Ботев” – Лом започна работа по тригодишен международен образователен проект, финансиран от Европейската комисия. Той се осъществи по линия на Програмата за учене през целия живот, Секторна програма Коменски в партньорство с две училища от държави-членки на Европейския съюз – Германия и Уелс, Великобритания. Проектът беше наречен с многозначителното наименование „Езикът в музиката”. За трите години на неговото осъществяване той наистина доказа колко универсален е езикът на музиката и как чрез нея падат всички бариери в общуването между хората.

Целите на проекта бяха няколко:

  • да бъдат увеличени компетенциите на децата за съвременното разбиране на гражданството и новите европейски измерения чрез опознаване на различните държави и култури, в частност на музикалните култури;
  • да се подобри владеенето на английски език от учениците;
  • да се усъвършенстват уменията на децата за работа с новите информационни технологии;
  • да се повишат професионалните умения и компетенции на педагозите, включени в проекта;
  • да бъдат привлечени родителите и различни институции като партньори на училището.