Представяне на сборник „Вълшебства край бабиното огнище“

29 май, 2012 в Новини

На 28.05.2012г. в театралния салон на IV ОУ „Христо Ботев” град Лом бе представен сборника „Вълшебства край бабиното огнище”. Групата на „Изследователите”, участващи по проект Песните и приказките на нашите баби с детски клуб „Моят етнос и фолклора”, който се реализира с финансовата помощ на ЦОИДУЕМ.

Учениците събираха приказки, митове, легенди и песни от своите баби, които подредиха в сборника. Идеята е народната памет на различните етнически малцинства, съжителстващи на територията на град Лом да останат за поколенията.

Пред кмета Иво Иванов, Анжело Борисов и председателката на мюсюлманското настоятелство учителката Мелина Андреева учениците прочетоха приказки, легенди, песни своите есета лично творчество. Като финал групата на „Артистите” пяха песни, драматизираха и танцуваха. Господин кмета поздрави и пожела на участниците да бъдат винаги така активни, старателни и усмихнати.