Проект „Детски музикален театър“

01 май, 2009 в Завършени проекти, Проекти

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Обществена фондация „Обществен фонд” – Лом съгласно проект: „Алтернативи за личностно развитие на деца и младежи” – ІІ етап

Времетраене на проекта: Настоящият отчет обхваща периода от 01.05.2009 г. до 31.05.2009 год.

Проектът беше разработен съвместно с ІV ОУ „Христо Ботев” град Лом. Общата стойност на проекта е 720,00 лв, от които 720,00 лв от Обществена фондация „Обществен фонд” – Лом съгласно проект: „Алтернативи за личностно развитие на деца и младежи” – ІІ етап.

Обща цел на проекта: Да се повиши мотивацията на децата за редовно посещаване на учебните занятия, чрез превръщане на училището в атрактивно и желано място.