Резултати от проведения ІІ Национален конкурс за детско творчество: „Великденско огънче в шепите си нося“

29 апр, 2013 в Новини

Раздел „Литература” – поезия, І-ва възрастова група

Първо място – Елица Светославова Ганева – 10 г., 51 СОУ „Елисавета Багряна” град София

Второ място – Елиа Стефанова Ботева – 10 г., ОУ „Иван Вазов” град Русе

Трето място – Александра Александрова Свиленова и Анна Александрова Свиленова – 8 г., СОУ „Иван Вазов” град Вършец

Поощрителна награда – Мариела Найденова Маркова – 9 г., І ОУ „Никола Първанов” град Лом

Поощрителна награда – Мария Христова Иванова – 10 г., СОУ „Цанко Церковски” град Полски Тръмбеш

Поощрителна награда – Цветелина Младенова Петрова – 7 г., І ОУ „Никола Първанов” град Лом

 

Раздел „Литература” – поезия, ІІ-ра възрастова група

Първо място – Жасмина Васева Андреева – 13 г., СОУ „Иван Вазов” град Вършец

Второ място – Християн Трифонов – 13 г.,  ОУ „Г.С.Раковски” град Варна

Трето място – Юзлем Фахрединова Зекериева – 12 г., СОУ „Христо Ботев” град Русе

Поощрителна награда – Десислава Борисова Георгиева – 13 г., ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” град Търговище

Поощрителна награда – Глория Ванева Веселинова – 12 г. и Янислава Анова Александрова – 12 г., ЦНСТ „Нов шанс” град Лом

 

Раздел „Литература” – проза, І-ва възрастова група

Първо място – не се присъжда

Второ място – Илиян Станимиров Димитров – 8 г., СОУ „Иван Вазов” град Вършец

Трето място – не се присъжда

 

Раздел „Литература” – проза, ІІ-ра възрастова група

Първо място – Анжела Георгиева Гюрова – 15 г., СОУ „Св. Паисий Хилендарски” град  Дупница

Второ място – Кристина Николаева Конова – 12 г., СОУ „Иван Вазов” град Вършец

Трето място – Павел Живков Павлов – 13 г., ОУ „Йордан Йовков” град Каварна

Поощрителна награда – Хафисе Хасан Мутула – 11 г., СОУ „Отец Паисий” с. Люляково, община Руен, област Бургас

Поощрителна награда – Чавдар Цветанов Лалов – 12 г., МГ „Гео Милев” град Плевен

 

Специална награда на конкурса

Давид Станиславов Мавродиев – 11 г., 88 СОУ „Димитър Попниколов” град София

Раздел „Изобразително изкуство” – І-ва възрастова група

Първа награда – „Великденски влак” – групова работа на ІІІ „а” клас, ІV ОУ „Христо Ботев” град Лом

Втора награда – Росица Альошева Манева – І клас, СОУ „Иван Вазов” град Вършец

Трета награда – Александра Веселинова Божанова – ІІІ клас, СОУ „Цанко Церковски” град Полски Тръмбеш

Поощрителна награда – Елизабета Крумова Евденкова – ІІ клас, СОУ „Иван Вазов” град Вършец

Поощрителна награда – Кирил Валентинов Димов – ІІ клас, ОДК „Св. Иван Рилски” град Казанлък

Поощрителна награда – Денис Петров Пеев – ІІІ клас, СОУ „Цанко Церковски” град Полски Тръмбеш

Поощрителна награда – Татяна Стоева Чушева, І клас, ПИГ – ІV група, ОУ „Райна Княгиня” град Пловдив

 

Раздел „Изобразително изкуство” – ІІ-ра възрастова група

Първа награда – Анна Цачева Найденова – V клас, ОУ „Райна Княгиня” град Пловдив

Втора награда – Йоанна Радкова Ценкова – VІ клас, ОУ „Константин Фотинов” град Лом

Трета награда – Янислава Анова Александрова – 12 г., ЦНСТ „Нов шанс” град Лом

Поощрителна награда – Йоанна Маркова – V клас, ОУ „Константин Фотинов” град Лом

Поощрителна награда – Дара Младенова – VІ клас, ОУ „Константин Фотинов” град Лом

 

Раздел „Изобразително изкуство” – Специална награда на УН „ФЕНИКС”

Мариела Емилова Богоева – ІV клас, Сдружение „Академия за таланти” град  Димитровград