Проект „Деца откриват магията на театъра“

10 окт, 2010 в Завършени проекти, Проекти

От месец октомври 2010г. до месец края на месец май 2011г. 30 деца от подготвителна група и четвърти клас на ІV ОУ „Христо Ботев” се докоснаха до магията на театралното изкуство чрез участието си в Проект „Приказки край бабиното огнище с Детски театър „Бърборино””. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от ученическите малцинства и е на стойност 4941 лева.

Основната цел на проекта е подпомагане на процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване на подрастващите и създаване на атмосфера за уважение, толерантност и разбирателство, а специфичните цели са представяне на културното разнообразие в България, чрез драматизиране от деца на приказки на различните етноси и популяризиране на пролетните празници, характерни за ромите в кв. Младеново, град Лом.