ПОКАНА

23 ное, 2016 в Обществен съвет

За участие в Общото събрание на родителите на ІV ОУ „Христо Ботев” град Лом

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 24 ноември 2016 година от 17:30 часа в сградата на ІV ОУ „Христо Ботев” град Лом (в Учителската стая) ще се проведе Общо събрание на родителите, излъчени като представители на класовете на проведената родителска среща на 19.10.2016 година.
На Общото събрание на родителите ще бъде избран съставът на Обществения съвет към IV ОУ „Христо Ботев” град Лом и резервните членове към него.
Присъствието Ви е задължително! В случай на невъзможност да присъствате на събранието, моля да уведомите класния ръководител на Вашето дете.

С уважение,

ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА
Директор на ІV ОУ „Христо Ботев” град Лом