VІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА: «ВЕЛИКДЕНСКО ОГЪНЧЕ В ШЕПИТЕ СИ НОСЯ»

20 мар, 2017 в Новини

ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”
гр. Лом – 3601, обл. Монтана, ул. „Софийска” № 56, тел.:0971/66548
e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg

в партньорство с УН „Феникс”

О Б Я В Я В А

VI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

НА ТЕМА: «ВЕЛИКДЕНСКО ОГЪНЧЕ В ШЕПИТЕ СИ НОСЯ»

Условия за участие:
В конкурса могат да участват деца и ученици от три възрастови групи:
Предучилищна възраст 5-6 години /деца от школи, училища и детски градини, а също и от българските училища в чужбина/
І – ва група : І – ІV клас
ІІ – ра група : V – VІІІ клас
/Учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища, ОДК и други, а също и от българските училища в чужбина/

Категории:
1. Литература – раздел поезия
2. Литература – раздел проза
3. Изобразително изкуство – раздел „Изящно изкуство”
4. Изобразително изкуство – раздел „Приложно изкуство”

Изисквания за литературните творби:
В категория „Литература” право на участие имат учениците от І-ва и ІІ-ра възрастова група. Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик на адреса на училището, като приложи лични данни: Трите имена, точен адрес, училище, клас, телефон за връзка, ръководител, или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg

Изисквания за художествените творби:
В категория „Изобразително изкуство” право на участие имат деца и ученици от трите възрастови групи. Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху кадастрон, с формат 35/50 см, без паспарту.
Всеки участник участва с по една творба, в предпочитаната от него техника.
Придружаваща информация: Всеки участник залепва върху гърба на творбата: Трите имена, точен адрес, школа/училище/ДГ, клас/група, телефон за връзка, ръководител.

Компетентно жури ще оцени литературните и художествени творби и ще присъди за всяка възрастова група и категория І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награди и поощрителни грамоти.
Отличените литературни произведения и художествени творби ще бъдат издадени в сборник.
Наградените художествени творби ще бъдат подредени в изложба.
Предадените творби и всички права върху тях остават за организаторите на конкурса.
Учрежденията, които изпращат повече от една творба да ги придружат с опис, включващ имената на децата, вида творба и име на ръководителя.

Резултатите ще бъдат обявени на 18.04.2017 г. на сайта на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.
Наградените участници ще бъдат информирани своевременно, за да присъстват на награждаването, което ще се състои на 28.04.2017 г.
Разходите по пребиваването на церемонията по награждаването са за сметка на участниците.
Победителите, които не присъстват на награждаването ще получат своите награди по пощата.

Срок на получаване на творбите – 07.04.2017 год. на адрес:
3600 гр. Лом, област Монтана
ул. „Софийска” № 56
ІV Основно училище „Христо Ботев”
За конкурса: „Великденско огънче в шепите си нося”
или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg

За контакти и информация: Десислава Александрова, директор на ІV ОУ „Христо Ботев” град Лом; тел: 097166548; мобилен тел.: 0894472692