Презентация за живота и творчеството на Иван Вазов

30 ное, 2016 в Текущи проекти


 

 

Договор № БС-33.15-2-020/29.09.2016 г.
Проект „Българският език – лесен и интересен”

На 29 ноември 2016 г. в театралния салон на IV ОУ „Христо Ботев” по Проект „Българският език – лесен и интересен”, финансиран по КП 33.15-2016 от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, град София се проведе заключителното събитие в рамките на месец на поета и писателя Иван Вазов – патриарх на българската литература.

Презентация за живота и творчеството на писателя представи г-жа Лина Иванова, старши учител, начален етап и класен ръководител на IV „а” клас. След това в изпълнение на ученици от първи до осми клас прозвучаха едни от най-любимите и известни стихове на Иван Вазов – „Аз съм българче”, „Българският език”, „Песента на синчеца”, „Отечество любезно, как хубаво си ти!” и „Молитва”. Учениците Любомир Асев, Любомир Бориславов и Тони Талков от осми клас по вълнуващ начин припомниха на всички одата „Опълченците на Шипка”.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и Бенефициентът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.