Учебна дейност

График за провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение

14 дек, 2017

Съобщение за изпитите за оформяне на годишна оценка с учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 година

Прочетете повече

График на поправителните изпити 2017 г.

11 авг, 2017

График на поправителните изпити (сесия м. септември) за учениците от V и VI клас, дневна форма на обучение за учениците IV, VI и VIII клас, самостоятелна форма на обучение

Прочетете повече

Превенция на агресията и действия при кризисни ситуации

17 юли, 2017

Приложение 4 – Практически действия в случай на инциденти, на насилие и в др. критични ситуации » Приложение 1 – Карта на услугите »

Прочетете повече

Бюджет 2017 година

23 апр, 2017

Бюджет 2017 година » Касов отчет – 1во тримесечие » Информация за изпълнение на бюджетния план – 1во тримесечие на 2017 година » Касов отчет – 2ро тримесечие » Информация за изпълнение на бюджетния план – 2ро тримесечие на 2017 година » Информация за изпълнение на бюджетния план – 3то тримесечие на 2017 година + [...]

Прочетете повече

Документи

23 апр, 2017

План за квалификационна дейност за учебната 2016/2017 година » Организация на учебния ден в IV ОУ „Христо Ботев“ гр. Лом през учебната 2016/2017 година » Програма за превенция на отпадане и ранното напускане на училище за учебната 2016-2017 година » Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите [...]

Прочетете повече

Прием 2017 / 2018 година

Прием 2017 / 2018 година

09 апр, 2017

Училищен план прием в Iви клас за учебната 2017 / 2018 година. Училищен план прием в Vти клас за учебната 2017 / 2018 година.

Прочетете повече