Учебна дейност

Конспекти и критерии за оценяване

21 дек, 2016

Конспекти и критерии за оценяване на учениците в самостоятелна форма на обучение.

Прочетете повече

Конспекти и критерии за оценяване

09 фев, 2015

Конспекти и критерии за оценяване и оформяне на годишна оценка през месец май  2015 г.

Прочетете повече

Правилник за дейността на училището

04 окт, 2011

Директор: ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА Актуализиран с решение на педагогическия съвет с Протокол № 2 / 04.10.2011г. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Този правилник определя устройството, функциите и управлението на училището. Чл.2. Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на училището, организацията на учебно-възпитателната работа, правата и задълженията на учениците и родителите. Чл.3. Светското образование [...]

Прочетете повече

График за провеждане на контролни работи по класове, паралелки и учебни предмети в начален етап на основното образование през учебната 2011/2012 година

18 сеп, 2011

  № Клас Учител Месец 09 10 11 12 01 02 Български език и литература – ЗП 1 I а Вяра Стоянова 26 09 23 06 2 I б Дора Христова 26 09 23 06 3 II а Емилия Велкова 30 27 15 4 II б Валя Петрова 30 27 15 5 III а Сашка [...]

Прочетете повече