Завършени проекти

Проект “Подобряване достъпа до качествено образование и подпомагане процеса на десегрегация на ромите”

Проект “Подобряване достъпа до качествено образование и подпомагане процеса на десегрегация на ромите”

26 ное, 2003

2003 – 2006 г. Проектът се финансира от Институт “Отворено общество – Будапеща” и осъществява от Фондация “Отворено общество – София”, Фондация “Програма “Стъпка по Стъпка”, “Българска асоциация по четене” и фондация “Рома-Лом”. Целите на проекта бяха насочени към задържането на децата в училище и осигуряване на качествено образование и адекватна подготовка за социална реализация. [...]

Прочетете повече

Проект ФАР 2003 – „Образователно и здравно интегриране на уязвимите малцинства с особено внимание върху ромите”

Проект ФАР 2003 – „Образователно и здравно интегриране на уязвимите малцинства с особено внимание върху ромите”

26 фев, 2003

Училището е включено в проект ФАР 2003 – „Образователно и здравно интегриране на уязвимите малцинства с особено внимание върху ромите”.Двама педагози се обучиха в магистърска програма по междукултурно образование в ЮЗУ «Неофит Рилски», а четири начални учителя преминаха курс за обучители по същия проект. вижте снимки:

Прочетете повече

Проект „Партньорство между училищните настоятелства – верният път към успеха“

Проект „Партньорство между училищните настоятелства – верният път към успеха“

16 фев, 2003

към Фондация “Католически служби за помощ – България” Основната цел на проекта бе да се създаде модел за активизиране на училищната общност и включването и в училищния живот чрез изграждане на сътрудничество между училищните настоятелства на територията на град Лом и близките селища. Цели на проекта: Поставяне на основи на сътрудничество и взаимопомощ между училищните [...]

Прочетете повече

Проект „Училището – любимо място за нашите деца“

Проект „Училището – любимо място за нашите деца“

26 ное, 2001

към Фондация “Католически служби за помощ – България” “Училището – любимо място за нашите деца” се оформя като идея след проведена анкета сред родители , учители, ученици и настоятели за приоритетите в дейността на училищното настоятелство през учебната 2001-2002 година. “Голямата родителска среща” обсъжда направените предложения и решава единодушно – външен и вътрешен ремонт на [...]

Прочетете повече

Проект „Родители, учители и ученици заедно“

Проект „Родители, учители и ученици заедно“

15 яну, 2001

2001 – 2002 г. Проектът беше финансиран от Американската агенция за международно развитие и Фондация “Партньори-България”. Управляваните средства са в размер на 31 000,00 лв.

Прочетете повече