Проекти

Проект по национална програма „С грижа за всеки ученик” – МОМН

18 окт, 2011

Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” с проект – Обучение по образователно направление български език и литература Основни цели Осигуряване на възможност за допълнително обучение на ученици от ПГ, които имат проблеми с усвояване на учебния материал по български език и литература. Мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните [...]

Прочетете повече

Проект „Деца откриват магията на театъра“

Проект „Деца откриват магията на театъра“

10 окт, 2010

От месец октомври 2010г. до месец края на месец май 2011г. 30 деца от подготвителна група и четвърти клас на ІV ОУ „Христо Ботев” се докоснаха до магията на театралното изкуство чрез участието си в Проект „Приказки край бабиното огнище с Детски театър „Бърборино””. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция [...]

Прочетете повече

Проект „Детски музикален театър“

Проект „Детски музикален театър“

01 май, 2009

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Обществена фондация „Обществен фонд” – Лом съгласно проект: „Алтернативи за личностно развитие на деца и младежи” – ІІ етап Времетраене на проекта: Настоящият отчет обхваща периода от 01.05.2009 г. до 31.05.2009 год. Проектът беше разработен съвместно с ІV ОУ „Христо Ботев” град Лом. Общата стойност на проекта е [...]

Прочетете повече

Проект – „Спортен клуб „Приятели”, или как спортът може да превърне училището в привлекателно място“

Проект – „Спортен клуб „Приятели”, или как спортът може да превърне училището в привлекателно място“

01 авг, 2008

Така един малък екип от ентусиасти с голяма любов създадохме проекта „Спортен клуб „Приятели” – да превърнем училището в привлекателно място чрез създаване на условия за активен отдих и спорт”, с който кандидатствахме за финансиране през Министерство на правосъдието. За наша огромна радост и гордост проектът беше одобрен за финансиране съгласно Постановление на МС № [...]

Прочетете повече

Проект „145 години искри на просвещение”

23 ное, 2007

2007 – 2008 г. Проектът беше реализиран по Национална програма „Училището – територия на учениците”, Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” на МОН. Средствата, предоставени по проекта са в размер на 1020,00 лв.

Прочетете повече

Проект „С музика, танци и стих своя живот промених”

Проект „С музика, танци и стих своя живот промених”

04 апр, 2007

2007 – 2008 г. Проектът беше реализиран по Национална програма „Училището – територия на учениците”, Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” на МОН. Средствата, предоставени по проекта са в размер на 11 190,00 лв. Разгледайте снимки от пиесата „Вълшебното сърце“:

Прочетете повече

Проект „Езикът в музиката“

Проект „Езикът в музиката“

09 май, 2006

2006 – 2009 г. Проектът се реализира по Програма „Учене през целия живот” на Европейската комисия, подпрограма Коменски. Управляваните средства за трите години на проекта са в размер на 13 852,00 евро. „Езикът в музиката” – мост към приятелство През 2006 година ІV ОУ „Христо Ботев” – Лом започна работа по тригодишен международен образователен проект, финансиран [...]

Прочетете повече