Публикации от юли, 2017

Превенция на агресията и действия при кризисни ситуации

17 юли, 2017

Приложение 4 – Практически действия в случай на инциденти, на насилие и в др. критични ситуации » Приложение 1 – Карта на услугите »

Прочетете повече

Профил на купувача

Профил на купувача

16 юли, 2017

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9034103 от 29.09.2014 г.

Прочетете повече