Екип

Име Презиме Фамилия Позиция
1 Десислава Викторова Александрова директор
2 Соня Александрова Александрова учител на подготвителна група
3 Иванина Стоянова Сибинова учител на подготвителна група
4 Грозденка Филипова Ангелова учител на подготвителна група
5 Вяра Стоянова Илиева начален учител
6 Дора Кирилова Христова начален учител
7 Емилия Велкова Димитрова начален учител
8 Валя Иванова Петрова начален учител
9 Сашка Димитрова Петрова начален учител
10 Лина Иванова Димитрова начален учител
11 Анета Василева Кирилова начален учител
12 Цветана Александрова Лозанова начален учител
13 Николай Найденов Иванов начален учител
14 Виолета Иванова Иванова начален учител
15 Петя Викторова Томова български език и литература
16 Цветана Димитрова Александрова български език и литература
17 Ана-Мария Лъзърел Иким английски език
18 Боянка Цветанова Борисова математика
19 Елка Ангелова Георгиева физика и информационни технологии
20 Димитър Ангелов Димитров история и география
21 Дафин Данаилов Петров биология и химия
22 Ирена Петрова Славчева изобразително изкуство и ДБТ
23 Диана Иванова Евгениева физическа култура
24 Гинка Любомирова Лозанова възпитател
25 Силвия Любомирова Антова възпитател