История на училището

Четвърто основно училище „Христо Ботев“ – гр. Лом

През 2011 година се навършиха 158 години от основаването на училище “Христо Ботев” гр. Лом, кв. Младеново.

Училището е основано през 1863 година. Първият учител в него е бил даскал Върбан от махала Кален поток, съставна част на кв. Младеново.

От основаването си досега училището се е помещавало в различни сгради. От 1863 до 1879 година – в килията при старата църква край река Лом. Тук съвсем малко младежи са учили славянската азбука и славянските книги: “Наустница” и “Светче”.

От 1879 до 1912 година училището се пренася в новопостроената сграда в средата на селото. В нея е имало две стаи, малък килер, а в средата оджак с комин. Една от стаите е била класна стая, а другата е служила за общинско управление. В тази класна стая единственият учител е обучавал десетина момчета от I до IV отделение.

От 1888 година започва да расте броят на учениците и учителите. Това наложило общинското управление да се ремонтира и да се увеличат класните стаи на 3 за четирите отделения. Постепенно нарастващият брой на учениците по- късно налага да се вземат три-четири частни стаи за класни стаи. Това обаче пораждало много неудобства и наложило построяването на нова сграда.

През 1912 година училището се премества в новопостроената масивна сграда в центъра на квартала /на сегашното място/ с осем класни стаи, коридор и две канцеларии.

През 1929 г. в с. Голинци се открива и прогимназия.

През 1930 г. се построява и училището на Ковачишкото шосе с 5 класни стаи и две канцеларии. Новото училище се назовава “Климент Охридски”. По решение на учителския съвет прогимназията се помещава в него.

През 1944 г. прогимназията се премества в централното училище, което от основаването си и до днес носи името “Христо Ботев”. От този момент насам то е основно училище.

През 1959 г. започва реконструкцията на училищната сграда. След направената надстройка и пристройка тя увеличава класните стаи на 19, една работилница, един физкултурен салон, кухненски блок и столова, библиотека.

Днес училището разполага и с модерен компютърен кабинет, театрален салон, физкултурен салон и специализирани кабинети по отделни учебни дисциплини.

Към училището е създадено училищно настоятелство “Феникс”, което е съдебно регистрирано и развива активна дейност.